Kapacitetsplanering

Demonstration av Datacenter Planner
(från Avocent.com, öppnas i nytt fönster)

Kapacitetsplanering är en viktig asspekt vid skapandet av ett datacenter. Här följer fem huvudfaktorer som du behöver tänka på vid kapacitetsplanering.

 1. Nuvarande och framtida IT-funktioner
  Det är viktigt att börja med att inventera nuvarande utrustning, inklusive hårdvara som kräver support, samt tänka igenom vilken utrustning du kan komma att behöva i framtiden (både på kort och lång sikt) för att stödja IT-funktionen. Det är viktigt att tänka igenom organisationens nytta av investeringar i utrustning och kostnaden för arbetskraft.

  Datacenter
   
 2. Nuvarande och framtida strömförbrukning
  Ström är en av dom mest vitala faktorerna vid planeringen. När du har utvärderat nuvarande strömförbrukning, gäller det att bedöma framtida behov inklusive möjligheten att eventuellt ha avlägsna servers som sköts via fjärrstyrning. Du måste också planera för möjliga framtida BladCenter och bestämma hur du skall använda delad eller dedicerad hårdvara med VMware eller annan mjukvara för virtualisering.
   
 3. Kylning
  När du har gått igenom nuvarande och framtida strömbehov, måste du välja effektiv utrustning för kylning, för att motverka den värme som dina nuvarande och framtida servers avger. Det finns två olika metoder för kylning av datacenter: kylning från omgivande luft och vätskekylning.
   
 4. Rackoptimering
  Det finns mycket att tänka på vid val av serverrack läs en artikel om ämnet här.
   
 5. Management av IT-resurser
  Både nätverkstillgång och fysisk säkerhet är avgörande vid management av servers och kringutrustning. Lösningar för fjärrstyrning via IP kan integreras med existerande metoder för verifiering, som till exempel LDAP, Active Directory, RADIUS eller TACACS+.För mer information om RackTech och vad vi kan hjälpa till med - gå till RackTechs startsida.